Baraiazarra Txertudi, Luis

Baraiazarra Txertudi, Luis

Meñaka, 1940.

Meñakako eskolan egin zituen lehen ikasketak, 12 urte betetzeko zegoela Zornotzako Karmeldarren ikastetxean sartu arte. Latin eta giza zientziak Zornotzan eta Nafarroako Alesbesen egin zituen. Gasteizen burutu zituen Filosofiako hiru urteak eta Begoñako Karmelon teologiako lau urteak. 1966an apaiztu zen eta hiru bat hilabete Larrean egin eta 1966ko abuztuan Markina-Xemeinera joan. Harrezkero, bertan bizi da.

Ohiko ziran eliz ikasketak burutu ondoren, maisutza-karrera egin zuen, Valladoliden 1970an titulua lorturik eta geroago euskal filologia Deustuko Unibertsitatean, lizentziatu titulua 1982an eskuraturik.

Hogei urtean irakasle izan da O.H.O.n. 1988ko azaroan, irakaskuntza utzi eta "Bostak bat" Lantaldean hiztegigintzari eman zion dedikazio osoz.

1991ko abenduan hiztegi batuko batzorde berrian batzordekide izendatu zuen Euskaltzaindiak eta 1996an gramatika-batzordeko kide. Pixka bat lehenago, urte berean, euskaltzain urgazle izendatua izan zen.

Bizkaiko Bertsozale Elkarteko idazkari izan da urte askotan, orain dela bost bat urte arte. Epaile-zeregina bete du hainbat mailatan: Eskolartekoan, Araba-Bizkaikoan, Bizkaikoan eta Euskal Herriko txapelketa nagusian. Eskolarteko eta Bizkaiko txapelketetan ohiko epaile eta Euskal Herriko Txapelketa Nagusian bi aldiz epaile eta beste behin ordezko izan da.

"Bostak bat" lantaldeko jardueraz gainera, Kili-kili aldizkariaren orrazketa eta euskara batuan jartzea izan ohi zuen bere gain. Gaur egun aldizkari hau ez da argitaratzen, baina Kiliberri izeneko liburuxkak ateratzen dira noizbehinka eta horren euskara aldetiko orrazketa lehen bezala egiten du. Karmel aldizkarirako artikuluak idazten ditu eta, hala behar izanez gero, beste zenbaiten lanak orraztu nahiz itzuli ere bai.

Bibliografia - Karmel

Bibliografia

· BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis - URKIZA, Julen, Edith Stein-en hiru olerki, Karmel 1998-3, 168-177.
· BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis - URKIZA, Julen, Emakumeak bertso eta olerkigintzan. XIX. mendea: Rosario Artola, Karmel 1996-2, 3-21.
· BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis (BARAIAZARRA, L. B., LUIS, TXARAKO TXORIA), A. Emiliano eta Ansolatarrak, Karmel 2004-2, 203-213.
A. Jose Domingo Ugartetxea-ri bere mendeurrenean, Karmel 1988-3, 103 (o1erkia).
A. Jose Domingo Ugartetxearen mendeurrenean (koplak), Karmel 1988-3, 102 (koplak).
· Aita Batiz’i bere egunean, Karmel 2007-4, 158 (bertsoak).
· Aita Bizente Batizi agurra, Karmel 2007-4, 159 (bertsoak).
· Aita Emiliano euskal idazlea, Karmel 2004-2, 125-142.
· Aita Hipolito, euskaldun gogoangarria (1892-1976), Karmel 2002-1, 3-31.
· Aita Luki, karmeldar maitagarria, Karmel 1997-3, 3-19.
· Aita Santi, bertso eta olerkietan murgildurik, Karmel 1992-4, 68-76.
· Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia, Karmel 2000-2, 55-62.
· Altxorgaldua, Karmel 1984-3/4, 108-114.
· Antropos Puxika Barruan, Karmel 1960, 29.
· Arantza eta larrosa, Karmel 2000-3, 90-98.
· Arbasoen lorratzean, Karmel 1980-1, 61-68.
· Arbasoen lorratzean (II), Karmel 1980-2, 15-23.
· Arbasoen lorratzean (III), Karmel 1980-3, 19-28.
· Arbasoen lorratzean (IV), Karmel 1980-4, 19-26.
· Arbasoen lorratzean (V), Karmel 1981-1, 35-41.
· Arbasoen lorratzean (VI), Karmel 1981-2, 19-24.
· Arriola musikalaria, Karmel 1971-4, 50-53.
· Asmo ederren loretan, Karmel 2004-4, 127 (olerkia).
· Astotxoaren zoritxarra, Karmel 1960, 15-16.
· Augustin Zubikarai-rekin solasean, Karmel 1975-1, 32-36.
· Aurra eta moral sentipena (III), Karmel 1978-3, 11-16.
· Aurraitz, berezko olerkaria, Karmel 1999-3, 62-74.
· Bakearen billa, Karmel 1970-2, 1-3.
· Bakoitzari berea, Jainkoaren legea. Frai Bartolomeren ohoretan, Karmel 1989-1, 14-25.
· Balendin Aurre Apraiz, Ajangizko olerkaria, Karmel 2007-2, 3-42.
· Balendin Enbeita, bertsolari-belaunaldien lotura, Karmel 2006-2, 3-21.
· Bapateko bertsoei bapateko epaia, Karmel 1993-4, 79-83.
· Baptista Spagnoli dohatsua (Mantovarra), Karmel 2005-1, 29-40.
· Barrensoro-ren "Uztaro", Karmel 1983-1, 31-40.
· Bartolomeren bertsoaren harian, Karmel 1999-1, 298-300 (Bertsoak).
· Baserria gainbehera, Karmel 1980-1, 72-73 (olerkia).
· Basoetan zehar, Karmel 2005-3, 78-102.
· Batzarre Nagusiak, Karmel 1977-2, 20-29.
· Berbaroa bizkaiera zaharrean (J. A. Mogel, J. J. Mogel eta Frai Bartolome), Karmel 1999-1, 293-297 (Bertsoak).
· Bertsolamintza, Karmel 1993-2, 3-23.
· Bertsolari Txapelketaren ondoko galbahaketa, Karmel 1986-2, 6-22.
· Bertsolaritzaz, Karmel 1995-4, 36-45.
· Bi argitarapen berri: Lino Akesoloren idazlan guztiak, Karmel 1992-4, 77-80.
· Biarko Eliza, Karmel 1971-2, 24-26.
· Bizente Batizekin unetxu bat, Karmel 2007-4, 32-54.
· Bizi-hariaren txinpartak, Karmel 1992-4, 97-111 (olerkia).
· Bizkaieraren auzia, Karmel 1985-2, 6-22.
· Bizkaiko loreak, Karmel 1988-2, 16-23.
· Dantza-lekuak, Karmel 1971-1, 37-39.
· Diccionario 3000 Hiztegia, Karmel 1996-2, 72-80.
· Don Klaudio, Bilboko euskaldunen bihotza, Karmel 2006-4, 40-61.
· Edith Stein: zientzi bidetik egiaren maitasunera. Bere bizitza, Karmel 1998-3, 92-129.
· Elantxobe, Karmel 1983-1, 59-62 (oIerkia).
· Emakumea Apostoluen idazkietan, Karmel 1975-4, 15-23.
· Emakumea bide berri billa, Karmel 1975-4, 6-7.
· Emakumea Ebanjelioan, Karmel 1975-4, 42-51.
· Emakumea Euskalerrian, Karmel 1975-4, 9-14.
· Epai mahaiko baten gogoetak Araba eta Bizkaiko Bertsolari Txapelketaz, Karmel 1988-1, 50-61.
· Erdal aizea, Karmel 1975-2, 9-13.
· ‘Erdu’ aginterazteko adizkiaren erabilera, Karmel 1999-2, 97-100.
· Errimaren hotsera bertsotan, Karmel 1994-2, 81-86.
· Europa Hiztegia, Karmel 1993-3, 98-101.
· Eusebio Erkiaga, Karmel 1993-3, 112 (olerkia).
· Euskal idazleak, Karmel 1995-1/2, 167-181.
· Euskal kondaira bidean, Karmel 1976-2, 10-14.
· Euskal kondaira bidean, Karmel 1976-3/4, 13-16.
· Euskal melodiak, Karmel 1994-3, 23-35.
· Euskaldunak Lisieux-ra, Karmel 1997-2, 94-108.
· Euskaltzalearen hiru eskuliburu, Karmel 1988-3, 40-47.
· “Euskararen Lekukoen Hiztegia”, Karmel 1989-2, 74-82.
· Euskararen menpekotasuna?, Karmel 1990-2, 12-20.
· Euskarari begira, 20. mendean barrena, Karmel 2000-1, 3-14.
· Eziketaren bide berriak, Karmel 1975-3, 20-23.
· Foruak, ekonomiazko akordioak eta... `Zazpirak bat'; Karmel 1976-1, 12-17.
· Frai Bartolome, iturri ugaria, Karmel 1999-1, 74-109.
· Frai Bartolomeren estiloa, Karmel 1999-2, 3-27.
· Frai Bartolomeren lexikoa, Karmel 2000-2, 109-119.
· Gabirel Jauregiren giza zertzeladatxoak, Karmel 1995-1/2, 105-108.
· Gabonak, Karmel 1989-4, 106-107 (bertsoak).
· Gabonak, Karmel 1993-4, 106-111 (bertsoak).
· Gaua gauekoentzat, Karmel 1985-2, 94-99.
· Gazteria eta politika, Karmel 1976-3/4, 20-22.
· Geroaz galdeka, Karmel 1976-1, 10-11.
· Gerraurreko literatur kritika, Karmel 1997-2, 75-93.
· Giza zertzeladatxoak, Karmel 2004-2, 214-223.
· Gizona tresna...?, Karmel 1970-4, 5-7.
· Gogorkeria munduan, Karmel 1974-3, 10-13.
· Goizeroko irribarrea, Karmel 2004-4, 104-116.
· Gora Kili-Kili, Karmel 2001-2, 22-37.
· Gorozikatik Limara (Aita Pioren oroipenez), Karmel 1998-4, 49-54.
· Gramatikako zertzelada batzuk Frai Bartolomerengan, Karmel 1999-3, 98-105.
· Gramatikako zertzelada batzuk Frai Bartolomerengan, Karmel 1999-4, 101-109.
· Gramatikako zertzelada batzuk Frai Bartolomerengan (II), Karmel 2000-1, 106-111.
· Gure eskolak abiada berrian, Karmel 1985-3, 75-78.
· Gure eskolak, Karmel 1975-1, 9-13.
· Gure gaztedia, Karmel 1972-2, 8-9.
· Gure jaiak jentil kutsuaren bila?, Karmel 1987-2, 56-61.
· Haurra eta erlijio sentipena (IV), Karmel 1978-4, 11-15.
· Haurra eta moral sentipena (II), Karmel 1978-2, 17-22.
· Haurra eta moral sentipena, Karmel 1978-1, 19-23.
· Haurraren nazioarteko urtea (II), Karmel 1979-2, 15-18.
· Haurraren nazioarteko urtea (III), Karmel 1979-4, 9-14.
· Haurraren nazioarteko urtea, Karmel 1979-1, 11-15.
· Herriaren kantariak, Karmel 2003-1, 19-29.
· Herriaren sustraiak arakatzen, Karmel 1992-1, 42-55.
· Heziera, kezkaren eta itxaropenaren bidegurutzean, Karmel 1986-3, 58-66.
· Heziketaren bideak, Karmel 1977-1, 5-9.
· II. Euskal Mundu-biltzarraren gramatika puskak, Karmel 1987-3, 6-l5.
· Ikastolak ala eskola nazionalak?, Karmel 1974-4, 8-13.
· Isilpeko hitzak, Karmel 1994-4, 166 (olerkia).
· Jean Baptiste Elissamburu, olerkari gozoa, Karmel 1991-2, 27-32.
· Jose Arakistain eta Migel Zuzaeta XVIII/XIX. mendeetako karmeldar bi idazle, Karmel 1997-3, 125-132.
· Juan Mari Lekuona poeta, Karmel 2006-1, 3-18.
· Kanarioa eta zozoa, Karmel 1959-4, 13.
· “Karmel” bileraren txinpartak bertsotan, Karmel 1989-4, 91-97 (bertsoak).
· Karmeldar idazle biren urratsak, Karmel 1981-4, 25-34.
· Karmeldarrak Markinan, Karmel 1992-3, 66-72.
· Karmeldarren Ordenaren berrezarpena Espainian, Karmel 2007-1, 50-57.
· “Kili-Kili” neska-mutiko euskaldunen maisu, Karmel 1992-2, 3-16.
· Kopla berriak Gabonetan jarriak, Karmel 1980-4, 97, (koplak).
· Kronika euskal bertsoetan, Karmel 2002-2, 87-101.
· “Lanbru” hil arte leial, Karmel 1986-1, 102-107.
· Laratz ondotik kontu kontari, Karmel 1984-1/2, 36-49.
· Lau urterik behingo bertso-gailurra, Karmel 1998-1, 19-52.
· Lauaxeta eta Karmeldarrak, Karmel 2005-2, 3-16.
· Lazkao Txikiren irudia hitzetan, Karmel 1993-2, 24-31.
· Lehengo sermoigintza eta sermolariak oroituz, Karmel 1987-1, 16-31.
· Lino Akesolo itzulpen lanetako maisua, Karmel 2001-1, 50-58.
· Lino Akesoloren gizatasun-izpiak, Karmel 1991-4, 39-48.
· Lur Santuetara erromes, Karmel 2007-4, 80-111.
· M. Larramendi euskal zuzpertzaile, Karmel 1991-1, 11-22.
· Melodies Basques, Karmel 1992-3, 81-89.
· Mendata bertatik ikusita, Karmel 2001-3, 104-108.
· Mendiaren berbaroa, Karmel 1994-4, 167 (olerkia).
· Mikel Zarateren oroitzapena, Karmel 1982-2/3/4, 69-77.
· Munduko lehenengo mezea euskeraz, Karmel 2002-4, 73-86.
· Naturaren mintzoa, Karmel 2002-3, 96-104.
· Neguaren ondoren udaberria, Karmel 1976-2, 17-18.
· Normandiar txiki, santa handia, Karmel 1996-3/4, 358-359 (olerkia).
· Oihenarten itzala, Karmel 1992-3, 6-16.
· Oporraldia, Karmel 1975-3, 5-7.
· Orma urtetsuetatik kontu zaharrak, Karmel 1982-1, 75-84.
· Pelotariak euskalerrian, Karmel 1970-4, 45-47.
· J. F. Aizkibel eta egungo hiztegigintza, Karmel 1998-2, 39-51.
· Prai Bartolome, Karmel 1970-1, 34-36.
· San Pedro gizajoa, Karmel 1960, 116-118.
· Santi Onaindia, euskal letrei emana, Karmel 1996-1, 3-30.
· Teresa olerkari, Karmel 1996-3/4, 165-178.
· Txakur kontuak, Karmel 1960, 165-166.
· Txapelaren itzala, Karmel 1990-1, 7-30.
· Txapelketa Nagusiaren ondoko gogoetak, Karmel 1994-1, 3-19.
· Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua», Karmel 1985-4, 25-43.
· Udalekuak eta heziketa, Karmel 1977-3, 15-18.
· Umoreari darion irribarrea, Karmel 1987-4, 91-97.
· Vatikanoko II. Kontzilio ekumenikoa euskaraz, Karmel 2004-1, 23-38.
· Vera-cruzko bertso kronika, Karmel 1994-4, 164-165 (bertsoak).
· William Rollo-ren «The Basque dialect of Marquina», Karmel 1983-3/4, 29-41.
· Zakurrak non mina han mihia», Karmel 1988-4, 64-70.
· Zearrutza’ko Abateliza zaarra, Karmel 1971-3, 72-78.
· “Zerutxu” ikastolaren 25. untea, Karmel 1989-3, 65-73.
· Zientziaren argi-izpiak, Karmel 1994-4, 166 (o1erkia).
· Zure irudia, Karmel 1999-1, 302-303 (olerkia).
- Ik. ANAKABE ASPIAZU, Pedro, Hautsirik dauden ezkon-bikoteentzat konponbideak, Karmel 1987-1, 45-57. Euskaratzailea: Baraiazarra Txertudi, Luis.
- Ik. BENEDIKTO XVI.a., Deus Caritas est – Jainkoa Maitasuna da, Karmel 2006-2, 74-122. (Luis Baraiazarrak itzulia).
- Ik. BENGOA UNZALU, Felipe - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Ordenagailua gizartearen eragile berria, Karmel 1986-1, 37-44.
- Ik. BENGOA UNZALU, Felipe - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Ordenagilua gizartearen eragile bernia (II), Karmel 1986-2, 63-69.
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, [Galdera-sorta], Karmel 2006-3, 106-109. (Luis Baraiazarrak itzulia).
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Azken gogo-jardunak, Karmel 2006-3, 79-101. (Luis Baraiazarrak itzulia).
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Aztertu duzu onoiz Maitasunaren hondo sakona?, Karmel 2006-3, 136-139. (olerkia, Luis Baraiazarrak itzulia)
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Bada bat Misterio guztia dakiena, Karmel 2006-3, 130-133 (olerkia, Luis Baraiazarrak itzulia)
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Hirutasun Santuarengan aurkituko gara, Karmel 2006-3, 134-135. (Olerkia, Luis Baraiazarrak itzulia)
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Karmeldarra, Karmel 2006-3, 140-143. (Olerkia, Luis Baraiazarrak itzulia)
- Ik. ELISABET HIRUTASUNARENA, Utz ezazu maitatzen, Karmel 2006-3, 102-104. (Luis Baraiazarrak itzulia).
- Ik. IBARMIA JUARISTI, Francisco, Inazio Loiolakoa eta joan Gurutzekoa, izpiritualitate katolikoaren bi gizon bikain eta ezberdin, Karmel 1990-3/4, 239-254. Euskaratzailea: Baraiazarra Txertudi, Luis.
- Ik. JUAN PAULO II, Aita Santuaren eskutitza. Eskapularioa eman zeneko 750, urteurrenean, Karmel 2001-2, 46-51 (Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. Maria Birjina dohatsua, Jainkoaren Ama, Kristoren eta Elizaren misterioran (Vatikanoko II. Kontzilioaren “Lumen gentium”, 8. kapitulua), Karmel 2001-2, 60-73 (Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. RAFAEL (Aita) Guerra zibila eta Larreako Karmeldarrentzat ondorioak (argitaratu bako kuadernoak, Luis BARAIAZARRAK itzulia), Karmel 2005-4, 109-253.
- Ik. TELLETXEA IDIGORAS, Jose Ignacio, Inazio Loiolakoa eta Joan Gurutzekoa. Mendeurren bikoitza, Karmel 1990-3/4, 17-22. Euskaratzailea: Baraiazarra Txertudi, Luis.
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Erromarako Bidaia (Teresaren kontakizuna), Karmel 1996-3/4, 191-211 (Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Maitasunez bizi!..., Karmel 1996-1, 100-108 (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Maitasunez bizi!..., Karmel 1996-3/4, 345-353, 373-377 (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra, Santiago Onaindia).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Nire gaurko kanta, Karmel 1995-3, 105-109 (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Nire Gaurko Kanta, Karmel 1996-3/4, 339-343, 366-371 (olerkia). (Itzult.: Luis Baraiazarra, Santiago Onaindia, S. Gerrikaetxebarria).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Nire Poztasuna!, Karmel 1996-1, 108-112 (Karmel 1996-3/4, 362-365) (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Santu baten Alabaren otoitza, Karmel 1996-1, 94-100 (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Zelinaren Kanta, Karmel 1996-3/4, 321-337 (olerkia). (Itzult.: Luis Baraiazarra, Santiago Onaindia).
- Ik. TERESA LISIEUXKOA, Zergaitik maite zaitudan, oi Maria!, Karmel 1996-2, 94-109 (olerkia).(Itzult.: Luis Baraiazarra).
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Aita Narziso (Jose Antonio Garate Mugica), 1900-1974. Bere jaiotzaren ehungarren urtean, Karmel 2000-4, 3-15.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Anjel Bidaguren olerkari (1916-1991), Karmel 1999-3, 3-39.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Gurutzeko Joan Donea, bere bokazioaren lorratzean. Barne-deia eta bere dohainen erabilera, Karmel 1990-3/4, 178-190.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Imanol Enbeita (1884-1946), “Urretxindorra”ren anaia, Karmel 1997-4, 3-49.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Mikel Garikoitz euskaldun santuaren jaiotzaren 2. mendeurrena (1797-1997), Karmel 1997-2, 60-74.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Teresa euskarazko argitalpen eta eskuiskribuetan), Karmel 1996-3/4, 291-310.
- Ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Teresa Lisieuxkoa, Santa gaztea (1873-1897), Eliz Irakasle, 1997-X-19, Karmel 1997-3, 60-87.


KARMEL ALDIZKARITIK KANPO ARGITARATUAKA. Liburuak

- Euskal Herriaren Historia (I)
- Euskal Herriaren Historia (II): 1980an ikastoletarako asmoz bi liburukietan, "Gero"-Mensajerok "Kimu" sailean argitaratuak
- Hitzezko txirlorak. Donostian "Elkar" argitaletxeak     1985ean argitaratua. Olerki-liburua, 1981ean hasita Euskal Herriko sariketetan lehenengo edo bigarren saria lortutako olerkiz osatua.
- Gurutzeko Joan Donea / Artea - Bizitza - Gogoetak (Larrea-Zornotza 1990, Julen Urkizarekin elkarlanean. Lan originalak eta itzulpenak. Beste batzuen lanak ere biltzen dira)

"Adorez" hiztegiak ("Bostak bat" lantaldean burututakoak)

- Euskararako Hiztegia "Adorez 2" 1986an
- sinonimoen hiztegia antonimoduna "Adorez 3" 1988
- Euskararako Hiztegia Oinarrizkoa "Adorez 4" 1990
- Eskola-hiztegia irudiduna "Adorez 5" 1991
- Europa Hiztegia "Adorez 6" 1993. (1995 CD-ROM)
- Diccionario 3000 Hiztegia "Adorez 7" 1996 (+CD-ROM)
- Sinonimoen hiztegia antonimoduna ""Adorez 8" 1999 (+CD-ROM)
- Diccionario escolar 3000 Eskola hiztegia "Adorez 9" 2001 (+CD-ROM)
- Diccionario 3000 Hiztegia (Eguneratua eta osatua) "Adorez 7" 2002 (+CD-ROM)
- Eskola Hiztegia (Oinarrizko hiztegia. Eguneratua, berriztatua...) "Adorez 5" 2005
- Euskal Aditza laguntzaileak eta trinkoak "Adorez 10" 2006
- Adorez Hiztegiak euskara gaztelania / castellano vasco "Adorez 11" 2009
- Motxilako hiztegia euskara gaztelania / castellano vasco "Adorez 12" 2010

"Bidegileak" saileko liburuxkak:

- Santiago Onaindia (1998, Julen Urkizarekin elkarlanean)
- Augustin Zubikarai (1999, Julen Urkizarekin elkarlanean)
- Lino Akesolo (2002, Julen Urkizarekin elkarlanean)
- Hipolito Larrakoetxea (2005, Julen Urkizarekin elkarlanean)

- Aita Santi Onaindia eta Alfontso Irigoien bertsogintzaren lekuko Bilbao 1993 (elkarlanean, Euskal Herriko Bertsolari Elkarteak argitaratua)
- Santa Teresa Jesus Haurrarena (Teresa Lisieux-koa) 1996 (elkarlanean)
- Frai Bartolome Santa Teresa, idazlan guztiak 2000 (Julen Urkizarekin elkarlanean)

- Jon Lopategi, bertsozko mezularia "Bertsolari liburuak" Andoain 2000
- Nire Umetako Meñaka 2005, Meñaka
- Nire Sasoiko Markina-Xemein 2009, Markina-Xemein

Itzulpenak

- Salbabide eta Laguntza, 1975ean Bizkaiko Aurrezki Kutxak ateratako Salvamento y Socorrismo liburuxkaren itzulpena.
- Bizargorri Itsaslapurra (Kili-Sorta)
- Leonardo da Vinci (Kili-Sorta)
- Kili-kili komikiaren hainbat pertsonaia itzuli ditu aldizkarirako.
- Santa Teresa Lisieuxkoaren Idazlan Guztiak (1996, elkarlanean)
- Teresa Lisieuxkoaren Eskuizkribu autobiografikoak (1996, euskaraz-frantsesez)
- Elizaren Historia Euskal Herrian (1995, itzulpena eta euskal idazketa)
- Joan Gurutzekoaren Erromantzeak (1991)
- Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa (Konstituzioak, Dekretuak, Adierazpenak eta Dokumentu osagarriak) (2003 Deustuko Unibertsitatea. 1.500 or.)
- Deus Caritas est (Benedikto XVI.a Aita Santuaren lehen Entziklika. 2006)
- Spe Salvi (Benedikto XVI.a Aita Santuaren bigarren Entziklika. 2007)
- Caritas in Veritate (Benedikto XVI.a Aita Santuaren hirugarren Entziklika. Laster argitaratzeko)
- Larreako komentuaren eta bertako priorearen ibileren kontaera historikoa Espainiako gerra zibilean 1936-1940 (Protagonistak, Aita Rafaelek, gaztelaniaz idatzitako dokumentuaren itzulpena) (Karmel 2005-4)

B. Aldizkariak

    Begoñako Karmeloko Gogoz barneko aldizkariko ohiko idazlea izan zen 1965ean sortu zenetik 1968an azken zenbakia argitaratu arte (7 zenbaki guztira)
    Antzinako Zeruko Argian: 1973an edo hasita Argia Kooperatiba bihurtu zen arte idatzi zituen Markina-Xemeingo kronikak eta noizbehinka idazlanak. 1976an hasita maizago. Aurreko urteetan elkarlanean osatzen zituen kronikak, Bikote izenordeaz; bi edo hirutan L.B. dator...
    Bizkaiko Anaitasunan: 1972an edo hasita Markina-Xemeingo kronikak idatzi zituen, gehienetan lankide birekin elkarlanean eta Hirukote izenordeaz.

Olerti poesi aldizkarian hainbat lan argitaratu ditu:
    - Asaben arnasa (1982) 47-48
    - Bilaka ta bilaka (1983) 197-198
    - Euskal zeru eta lurraren solasa (1983) 200-202
    - Gabonak (1985-86) 326
    - "Gaua gauekoentzat"? (1982) 48-52
    - Harriaren mezua (1984) 117-118
    - Hiriko zurrunbiloa (1983) 198-200
    - Kopla berriak Gabonetan jarriak (1980) 114-115
    - Kopla berriak Gabonetan jarriak (1983) 280
    - Umeen lehenengo Jaunartzea (1980) 57-58.

Jakin aldizkarian idazlan luze hau argitaratu zuen: Hizkera bizia eta txukuna bertsolaritzan (1993ko martxo-apirila).

Garaian, Markina-Xemeinen argitaratzen den aldizkarian ohiko idazlea da. Gaia mugatua izaten da, nolabait herri honekin zerikusia duena. Urtean bi aldiz ateratzen da:
    - Horma urtetsuetatik kontu zaharrak (1987) 16-19
    - Hiru mendetan zutik (1988) 37-38
    - "Zerutxu" Ikastolaren 25. urtea (1989) 12-14
    - Aita Zezilio eta Pragako Jesus Haurra (1989) 38-40
    - Moja Karmeldarrak ehun urtez Markinan (1990) 20-21
    - Karmerngo komentuko bi gizon aipagarri (1990) 12-13)
    - Udaletxeko erloju zaharrari (1990-bertsoak) 42
    - Markinako Udala Karmengo Komentuaren babestaile aparta (1991) 40-42
    - Lino Akesoloren gizatasun izpiak (1991) 21-22
    - Karmeldarrak Markinan (1992) 6-7
    - Bertsolari-jaien oroitzapenak (1992) 14-15
    - Zapolaren itzalpean (1992-olerkia) 16
    - Vera-Cruz Ikastetxearen 75. urteurrena (1993) 34-35
    - Pedro Jose de Jesús Maria (Pedro Alkorta) (1994) 6-8
    - Barruko Kanpaitxoa (1996) 13-14
    - A. Jose Domingo Ugartetxearen Mendeurrena (1996) 27
- Jose Arakistain eta Migel Zuzaeta XVIII-XIX. mendeetako Karmeldar idazle bi (1997) 14-15
    - Markinako Karmengo komentua euskal kulturagune (1997) 31-33
    - Gabonak haurrekin (1997-bertsoak) 46
    - Joan Bizente Zengotita-Bengoa agurgarria (1998) 42-45
    - Kopla berriak ipuin zaharrei jarriak (1998) 19
    - "Buztarri"ren Nire aztarrenak liburuaren aurkezpena (1998) 20-21
    - Fray Bartolome de Santa Teresa, euskal idazle klasikoa (1999) 18-22
    - Arantza eta larrosa (Nire bizitzaren gomutak) (2000) 35-37
    - Gure liburu zaharrei begira (2000) 7-9
    - Valentin Zubizarreta Unamunzaga (2001) 7-9
    - Misiolari markinarrak Malabarren (2002) 20-21
    - Markina-Xemeingo Karmengo eliza (2003) 44-45
    - Giza zertzeladatxoak (2004) 32-34
    - Aita Rafael (Alegrixe) (2006) 18-21
    - Bizente Batiz Bilbao (A. Nikolas) (2007) 33-35
    - Mendi artean gordea (2008) 36-38
    - Erreka aldean izarra (2008) 34-35
    - Liburuan sartu ez ziranak (2009) 19-21
    - A. Lon Arteaga Karmeldarra (2009) 27-30

Bertsolari aldizkarian ere idatzi izan du noizbehinka:
- "Iturri", gizona eta bertsolaria (1991)
- Markinako bertsolari-jaien oroitzapenak (1993)
- Jon Lopategi, bertsozko mezularia (2000) (liburua argitaratu baino lehen, hartaz aurrerakin laburra)

Argiaren urtekarian:
- Txapelaren itzala (1990) 


        Markina-Xemein, 2010-06-07