Urkiza Txakartegi, Julen

Urkiza Txakartegi, Julen

Ondarroa, 1944.

Batxiller ikasketak Zornotza, Nafarroako Villafranca eta Marquinan egin ebazan.

Karmeldar izateko asmoz 1961ko Iñaki Deunaren egunean Larreako (Zornotza) nobiziauan sartu zan, eta bere profesa 1962ko abuztuaren 8an egin eban.

1963ko irailean Vienara bialdua izan zan beste lagunekin batera. Hango Unibertsitatean filosofia eta teologiako ikasketak egin ebazan. Eta 1972ko ekainaren 23an Teologiako Doktor titulua eskuratu eban.

Diakonotzako Sakramentua 1969ko otsailaren 2an hartu eban; eta abadetza Vienako karmeldarren elizan 1969an, Franz Jachym artzapezpiku sakramentu emoile zalarik.

Vienan egindako lanak: eskolan urte bi erlejioa irakasten (1974-1975). Urteetan zehar gazteen "Legio Mariae"ko talde batzuen zuzendari (1969-1981). Komentuan (1969-1981): elizako apostulautza; bibliotekario, artxibero. Ordena barruko aldizkariaren sortzaile eta zuzendari ("Karmel in Bewegung", 1977-1981); eta batez ere historiako ikerketa lanak (1975-1981)...

18 urte Vienan bizi izan ondoren, 1981ko abenduaren 2an urten eban handik Euskal Herrira, Larrea-Zornotzako komentura joan zan. Han egin dau ia hamabi urte (1982-1993). Sei urtetan (1982-1987) Etxano (Zornotza)ko parrokiaren ardurea eroan dau. 1984tik Karmel aldizkariko zuzendaria da. Karmel-Sorta (1989-) eta Vasconia Sacra (1995-) liburuen sortzaile eta zuzendaria da. Eta 1993ko udatik Markinako Karmendarren komentuan aurkitzen da, bertako priore-zerbitzua betetzen dalarik (1993-2002, 2005...)

Bibliografia

· Aita Emilianoren bibliografia (idazle eta musikari), Karmel 2004-2, 107-112.
· Aita Hipolito Larrakoetxea Grimm anayen ipuiñak liburuaren itzultzaile, Karmel 2002-1, 100-110.
· Aita Hipolito: bibliografia, Karmel 2002-1, 32-38.
· Amerikaren aurkikundea. 1492-1992, Karmel 1992-4, 3-6.
· Andra Mariaren 2000. urtean. Mariaren garrantzi handia ebangelarientzat (ikuspegi orokorra), Karmel 1988-3, 64-70.
· Andres Urrutiaren idazlanen bibliografia, Karmel 2005-1, 51-64.
· Angel Bidaguren (bere omenez), Karmel 1992-1, 86.
· Argi zentzun-egia bila, Karmel 1987-2, 3-5.
· Artea Euskal Elizaren historian, Karmel 1994-1, 34-69.
· Augustin Zubikarai, Karmel 2004-3, 3-4.
· Augustinek ‚Karmel’ aldizkarian argitaratutako idazlanen bibliografía, Karmel 2004-3, 46-51.
· Aurkikuntza harrigarria pintura-artearen historian, Karmel 1990-3/4, 277.
· Aurten Aita Emilianori egingo zaizkion omenaldiak, Karmel 2004-2, 224-225.
· Bakea bideratu ote daiteke? Bakegintzaren sustraiak ezagutzen, Karmel 1986-4,90-94.
· Bakearen urtean. Ustez bakearen bila eta egitez bakearen aurka?, Karmel 1986-4,3-5.
· Balendin Aurre Apraizen idazlanak Karmeldarren aldizkarietan, Karmel 2007-2, 43-50.
· Bartolomeren jakintzaren iturriak, Karmel 1999-1, 110-117.
· Bertsolari egunean Jon Azpillaga omendua, Karmel 1987-1, 113-128.
· Betaurreko baltzak, Karmel 1985-4, 93 (olerkia).
· Bi argitarapen berri: Joan Kurutzekoaren idazlanak, Karmel 1992-4, 81-83.
· “Bi liburu handi eta garrantzitsu: (“XX. Mendeko Euskal Liburuen Katalogoa” eta Hiztegi Entziklopedikoa,, Karmel 1994-1, 70-81.
· Bizente Batizen idazlanen bibliografia, Karmel 2007-4, 55-70.
· Bizi nahi dugu. Itxaropen berriz bizi, Karmel 1984-1/2; 2.
· Bizia ta heriotza Kolonbia-ko sumendien ala gizonen eskuetan?, Karmel 1985-4,3-5.
· Bizkaiko eliz batzar nagusia manipulatuta?, Karmel 1987-2, 83-94.
· Direla 200 urte. Prantziako Iraultza Nagusia (1789-1799). Gertakari baten balantzea, Karmel 1988-2, 31-42.
· Edith Stein: idazlea. Bere idazlanen bibliografia orokorra, Karmel 1998-3, 31-40.
· Edith Stein: XX. mendeko emakume imitagarria: filosofia bideetan egiaren bila ibili, eta maitasunean aurkitu zuena, Karmel 1998-3, 3-5.
· Edith Stein: XX. mendeko emakume imitagarria: filosofia bideetan egiaren bila ibili, eta maitasunean aurkitu zuena, Karmel 1998-3, 3-5.
· Ego Euskal Herriko Elizbarrutiak, Apezpiku-hiriak eta bertako apezpikuak, Karmel 1993-4, 44-69.
· Ekialdeko bakezko iraultza edo zergatiak aitortzeko ausardia. Komunikabideen arduradunei, Karmel 1990-2, 3-4.
· Ekialdetik oihu ikaragarria. Askatasuna-Egia? Kazetari, irakasle, intelektual eta gainerakoei, Karmel 1990-1, 3-6.
· Eliza sindikatoen eta langileen artean, Karmel 1986-2, 3-5.
· “Elizaren historia Euskal Herrian” dela-ta, Karmel 1995-3, 59-63.
· “Elizaren historia Euskal Herrian” dela-ta, Karmel 1995-3, 59-63.
· [“Elizaren historia Euskal Herrian”] II. Euskaratze-lana, Karmel 1995-3, 64-66.
· Erreformak Elizan, Karmel 1994-3, 43-67.
· Eskerrak emanez, Karmel 1984-3/4, 128.
· Espaniako gotzaien dokumentua (2002-XI-22), ekintza inmorala ete da?; Karmel 2003-1, 3-4
· ETB-2?, Karmel 1986-3, 3-5.
· Europa’ko izkuntzarik zaarrena. Euskera Afrikatik etorria? Mukarovsky jakitunarekin alkar-izketan, Karmel 1978-2, 38-47.
· Eusebio Erkiaga - Santi Onaindia, aurten sarituak (Alkarhizketa), Karmel 1988-3,82-89.
· Eusebio Erkiagaren olerkien bibliografia aldizkari eta egunkarietan, Karmel 1993-3,27-32.
· Euskadi-historia eta konplejuak, Karmel 1985-2, 3-5.
· Euskal Herria Vatikanoko artxiboetan eta Gipuzkoako herriak 1733.ean, Karmel 1985-2, 23-29.
· Euskal Herria gizaldi bat aurretik Maria Sortzez-Garbia dogmaren eske. Erreportai dokumentala, Karmel 1988-2, 70-75.
· Euskal Herria. Herri txikia - Gizon haundiak Karmel 1987-4, 3-5.
· Euskal Herriarentzat mezua Konpostelatik: Gazteri berria - Duintasuna berri - Alaitasun berria, Karmel 1989-3, 3 5.
· Euskal Herriko eliz historiako historialari nagusiak, Karmel 1994-4, 136-149.
· Euskal Herriko Elizaren hagiografi eta biografi labur laburrak (XVI-XX. mendeak), Karmel 1994-2, 45-80.
· Euskal idazleen izenordeak, Karmel 1992-1, 27-41.
· Euskal irratiak (kritika), Karmel 1986-3, 84-95.
· Euskal lan handia omendua (L. Akesolo - S. Onaindia), Karmel 1989-2, 3-4.
· F. García Lorcaren hiru olerki, Lauaxetak euskeratuak, Karmel 2005-2, 75-81.
· Fr. Bartolomeren idazlanak eta pertsonalitatea, Karmel 1999-1, 118-142.
· [Frai Bartolomeren] Bizitza eta lana, Karmel 1999-1, 21-73.
· Frai Bartolome: 200 urte idazle. Pertsonalitate handia garai berezian..., Karmel 1999-1, 3-4.
· Frantziako Estatuak euskararen eta euskal elizgizonen aurka 1889-1906 bitartean egindako jazarpenaren kontaera dokumentuen argitan, Karmel 1987-4, 65-76.
· Gabirel Jauregiren bibliografia, Karmel 1995-1/2, 111-114.
· Gabonak artean, Karmel 1988-4, 79-97.
· Giza-eskubideen gizatasunerantz?, Karmel 1988-2, 3-5.
· Gure txikiak telebistaren aurrean, Karmel 1985-2, 46-51.
· “Historia general del Pais Vasco”. Dakarren metodu edo egin-bideari buruzko kritika, Karmel 1982-2/3/4, 17-22.
· Hitzaurrea, Karmel 1990-3/4, 11-14.
· Hitzaurrea, Karmel 1995-1/2, 11-13.
· Hitzaurrea, Karmel 1996-3/4, 9-13.
· Inkisizioa eta sorginkeria Euskal Herrian, Karmel 1993-3, 33-49.
· “Jahweh” euskarazko Elizen Arteko Biblia dela eta (Azalpen kritikoa), Karmel 1997-1, 73-92.
· Jaiotzaren mendeurrenean [Aita Emiliano], Karmel 2004-2, 3-6.
· “Jalgi hadi plazara” eta bizi! (deiadar bat gehiago), Karmel 1987-3, 3-5.
· Jon Azpillagarekin solasaldia, Karmel 1986-2, 87-93.
· Juan Carlos erregearen bidegabekeria, Karmel 1988-1, 3-4.
· ‚Karmel’ aldizkariaren bibliografia (1995-2002), Karmel 2003-1, 36-59.
· Karmel 3. Aroan 25 urte. Euskal Kultura eta Hizkuntzaren zerbitzuan Karmel 1994-4, 35.
· Karmel aldizkariaren bibliografia (1957-1961), Karmel 1989-4, 29-52.
· Karmel aldizkariko idazleen azken liburuak eta saria: Luis Baraiazarra, Ana Urkiza, Patxi Juaristi, Karmel 2001-1, 102-110.
· Karmel bere nortasun zabalean 15 (55) urte bizirik, Karmel 1985-3, 3-5.
· Karmel zenbaki honetako gai berezi bi, Karmel 2007-3, 3-4.
· Karmel-eko bibliografia (1970-1985), Karmel 1985-3, 27-55.
· Karmel-eko bibliografia (1985-1987), Karmel 1988-1, 23-30.
· “Karmengo Argia”ren bibliografia (1931-1936), Karmel 1991-3, 12-38.
· Kazetaritza-lana Hego Euskalerrian, 1895.ean Nuntziaturako ikuspegia, Karmel 1990-2, 49-57.
· Komunikabideen gehiegizko politizatzea profesionaltasunik ezaren ezaugarria, Karmel 1989-4, 3-4.
· Kristautasunaren sarrera Euskal Hernian (A. Azkarateren lanari kritika), Karmel 1988-1, 71-78.
· Kristautasunaren sarrera Euskal Herrian (A. Azkarate-ren liburua dela-eta), Karmel 1989-1, 96-101.
· Kronologia: Frai Bartolomeren Bizitza – idazlanak – garaia, Karmel 1999-1, 5-20.
· Kultura-Eliza: euskara, Karmel 1993-4, 30-37.
· Lapurdi-Baionako Elizbarrutiaren historiaz, Karmel 1993-2, 83-100.
· Lazkao Txiki’ren bertsoen bibliografia, Karmel 1993-2, 32-33.
· Lino Akesolo Bizkaiko Aldundiak omendua (Itzaldiak), Karmel 1989-2, 5-19.
· Lino Akesolo Derioko Udako Euskal Ikastaroan omendua. Alkarrizketa, Karmel 1987-3, 73-82.
· Lino Akesolo Olibares, Karmel 1991-4, 3-31.
· Lino Akesolo, Agur!, Karmel 1991-3, 3-4.
· Lino Akesoloren idazlan guztien bibliografia, Karmel 1989-1, 26-45.
· Loiolako Inazioren eta Joan Gurutzekoaren bibliografia hautatua gairik gai, Karmel 1990-3/4, 97-129.
· Luis Arostegi, ‘Karmel’ aldizkariko idazlea, Ordena guztiko nagusia aukeratua, Karmel 2003-2, 62-86.
· Madrilek dio: Euskadi ez da Espainia, Karmel 1986-1, 3-5.
· Manuel Lekuona hil zaigu, Karmel 1987-3, 16.
· Markinan Emilianoren musika akademia, Karmel 2004-2, 197-202.
· Mende batetako kronologia (1491-1591), Karmel 1990-3/4, 23-93.
· Meza-liburu barriko kredoaz, Karmel 1984-3/4, 96-103.
· Nire ala zure askatasuna?, Karmel 1988-4, 3-5.
· Oharra, Karmel 1991-1, 80.
· Oihenart eta Lavigerie: bi eredu, Karmel 1992-3, 3-5.
· Olerkari eta bertsolari (Bizente Batiz, 1907-1995 – Joan Jose Alkain, 1829-1895), Karmel 1995-3, 20-27.
· “Olerti” (Karmel 1959-1993), Karmel 1993-1, 15-68.
· Olinpiar jolasak. Los Angeles 1984, Karmel 1984-1/2, 125-128.
· Persiako Golkoko gerraz gogoetak, Karmel 1991-1, 3-5.
· Pisuak lepotik lepora. Konponbiderik eza: gizonaren trajedia, Karmel 1987-1, 3-5.
· PSOE-ren bakea, Karmel 1984-3/4, 3-5.
· S. Onaindia Zornotzako Udalak omendua (Itzaldiak), Karmel 1989-3, 33-45.
· Sarrera Joan Gurutzekoaren olerki guztiei, Karmel 1990-3/4, 475-478.
· Teresa argazkietan (Teresaren Aurpegia), Karmel 1996-3/4, 213-253.
· Teresa Deunaren erantzuna bere egunetako eta gaurko problemei, Karmel 1982-2/3/4, 111-119.
· Teresa Lisieuxkoaren euskarazko argitalpen berrien aurkezpena Baionan, Karmel 1997-1, 33-53.
· Teresa oroigarriak (Gaur egin ditugun oroigarriak), Karmel 1996-3/4, 255-287.
· Txomin Agirreren heriotzaren 75. urtean bere olerki guztien bilduma, Karmel 1995-4, 66-119.
· U.Z.E.I.ren “Erlijioa/1-Hiztegia”ri kritika, Karmel 1988-1, 79-86.
· URKIZA, ik. URKIZA TXAKARTEGI, Julen.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - ALTUNA BENGOETXEA, Patxi - MENDIGUREN BEREZIARTU, Xabier, Joan Gunutzekoaren „Cántico espiritual” euskaraz. erkaketa eta kritika, Karmel 1990-3/4, 439-473.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Aita Narziso (Jose Antonio garate Mugica), 1900-1974. Bere jaiotzaren ehungarren urtean, Karmel 2000-4, 3-15.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Anjel Bidaguren olerkari (1916-1991), Karmel 1999-3, 3-39.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Gurutzeko Joan Donea, bere bokazioaren lorratzean. Barne-deia eta bere dohainen erabilera, Karmel 1990-3/4, 178-190.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Imanol Enbeita (1884-1946), “Urretxindorra”ren anaia, Karmel 1997-4, 3-49.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Mikel Garikoitz euskaldun santuaren jaiotzaren 2. mendeurrena (1797-1997), Karmel 1997-2, 60-74.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Teresa euskarazko argitalpen eta eskuiskribuetan), Karmel 1996-3/4, 291-310.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Teresa Lisieuxkoa, Santa gaztea (1873-1897), Eliz Irakasle, 1997-X-19, Karmel 1997-3, 60-87.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – LOBERA, A., Euskal Herriko eta munduko 50 urteko kronologia (1895-1945), Karmel 1995-1/2, 17-69.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – LOBERA, A., Euskal Herriko eta munduko 25 urteko kronologia (1873-1897), Karmel 1996-3/4, 17-43.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - URIBARREN LETURIAGA, Patxi, Aita Eliseo (Sebastian Lejarza Gorostiza, 1919-2006) (Kultur ekintzailea), Karmel 2007-1, 12-23.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - URIBARREN LETURIAGA, Patxi, Karmel Mendia eta Karmeldarrak, Erregelaren 8. mendean, Karmel 2007-3, 46-82.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - URIBARREN LETURIAGA, Patxi, Margarita Maria López de Manturana. Bilboko Santiago katedralean lehenengo beatifikazioa, Karmel 2006-4, 102-121.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - URIBARREN LETURIAGA, Patxi., Aita Juan Bizente Zengotita-Bengoa (1862-1943). Bere heriotzearen 50, urteurrenean, Karmel 1993-4,70-78.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi – ARRIZABALAGA, J. Mª, Edith Stein-en kronologia, Karmel 1998-3, 6-13.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Edith Stein: Auschwitz-etik altaretara. Kanonizazioaren kronika, Karmel 1998-4, 75-102.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Edith Steinen testamentua, Karmel 1998-3, 130-134.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Euskara euskaldunon hizkuntza nazionala, Karmel 2001-3, 3-27.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Frai Bartolomeren Euscal-errijetaco olgueeta... liburuaren argitaraldien nondik norakoa, Karmel 1998-2, 91-101.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Gabirel Jauregiren bizitza, Karmel 1995-1/2, 71-104.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Orain dala 50 urte Euskal Herrian Karmengo eskapularioaren 700. mendeurrena ospatzen, Karmel 2001-2, 77-92.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen – URIBARREN, Patxi, Santa Teresaren ezagutza eta eragina, Karmel 1997-3, 88-119.
· URKIZA TXAKARTEGI, Julen - URKIZA IBAIBARRIAGA, Ana, Euskal irratiak: analisia eta kritika, Karmel 1989-1, 64-78.
· URKIZA, Julen - BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis, Aita Rafael Urionaguena Garro (1890-1975), Karmel 2005-4, 3-21.
· URKIZA, Julen - BARAIAZARRA, Luis, Augustin Zubikarai (1914-2004), Karmel 2004-3, 5-28.
· URKIZA, Julen - URIBARREN LETURIAGA, Patxi, Elisabet Hirutasunarena doatsua (1880-1906). Bizitza = Mezua. (Heriotzaren lehen mendeurrena), Karmel 2006-3, 52-69.
· URKIZA, Julen - URIBARREN, Patxi, Aita Emilianoren bizitza (1904-1967), Karmel 2004-2, 51-106.
· URKIZA, Julen – ZUGAZAGA, L., Euskarazko Vatikanoko II. Kontzilioko liburuaren aurkezpenak, Karmel 2004-1, 77-89.
o Ik. BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis - URKIZA, Julen, Edith Stein-en hiru olerki, Karmel 1998-3, 168-177.
o Ik. BARAIAZARRA TXERTUDI, Luis - URKIZA, Julen, Emakumeak bertso eta olerkigintzan. XIX. mendea: Rosario Artola, Karmel 1996-2, 3-21.


Karmel aldizkaritik kanpo argitaratutako idazlanak
-Gaztedia zoro ala zarrak lelo?, Gogoz (1967, 6.zk.) 25-28.
-Jahweh und sein Mal'akh. Wien (1972ko maiatzean). 308 (351) or. Tesis doktorala da. (Argitaratugabe).
-Bericht aus dem Wiener Kloster (Döbling), KiB 1 (1975, 2.zk.) 9; 1 (1975,3.zk.) 9-10; 1 (1975, 4.zk.) 11; 2 (1976,1.zk.) 13; 2 (1976,3.zk.) 17; 2 (1976,6.zk.) 32; 4 (1978,1.zk.) 20; 5 (1979,2.zk.) 21.
-Zum Fest des HI. Johannes v. Kreuz, KiB 1 (1975, 3.zk.) 14.
-Bedeutung des Namens "Karmel in Bewegung”, KiB 2 (1976,1.zk.) 3-5; 2 (1976,2.zk.) 3.
-Brief der Redaktion, KiB 2 (1976,2.zk.) 2; 2 (1976,5.zk.) 2;
-Ein offenes Wort zur Seligsprechung, KiB 2 (1976,5.zk.) 3-4.
-Nuestra presencia en Austria (I), Vínculo (1976, 21.zk.) 17-18.
-La beata Ana de San Bartolomé y la transmisión del espíritu teresiano, Monte Carmelo 84 (1976) 115-301. (Liburu lez agertu zan Erroman, 1977, 192 or.).
-Maria von Jesus (Rivas), KiB 2 (1976,5.zk.) 5-21.
-Meditationen. [Wien (c.1977-1981). 195 or. (Argitaratugabe)].
-Eine lange Reise, KiB 3 (1977, 1. zk.) 14-15.
-Kritik zu den neuen (?) deutschen “Regel und Konstitutionen, sowie Erklärungen” für die Unbeschuhten Karmelitinnen, KiB 3 (1977,3.zk.) 24-25.
-Unsere neuen Veröffentlichungen, KiB 3 (1977, 1.zk.) 17-19; 4 (1978,2.zk.) 26-27; 4 (1978,4.zk.) 29.
-Zu bedauern..., KiB 4 (1978,l.zk.) 3-4.
-17- Zertan nago emen, Olerti 1980, 95-98.
-Obras Completas de la beata Ana de San Bartolomé. Tomo 1. Edición crítica preparada por Julián Urkiza, OCD.  Roma, 1981.  IX - 205* - 858 or.  (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, 5).
-'Con el mal de la muerte’ y 'la hora del dichoso tránsito’. Manifestaciones de un testigo de excepción, Revista de Espiritualidad 159-160 (1981),311-330.
-El ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la Cruz y la beata Ana de San Bartolomé, EphCarm 28 (1981) 519-526.
-Irriparre, Olerti 1981, 105,
-Jaiotza, Olerti 1981, 106.
-Ondarruko semea naz, Ondarroa 1982, 21.
-Euskal eta Europar olerkari lirikua gaztaroaren ondare, Olerti 1982, 149-159.
-Ondarru’ri buruzko lanak, Ondarroa 1983, 48.
-Iku-muiña, Olerti 1984, 163.
-Negarrik ez, Olerti 1984, 162.
-Nortasuna, Olerti 1984, 161.
-Ondarru bere historiografian, Ondarroa 1984, 58.
-Oroipena, Olerti 1984, 162.
-Zaartzaroa, Olerti 1984, 163.
-Ana de San Bartolomé, Obras Completas.  Tomo 2. Cartas. Edición crítica preparada por Julián Urkiza, OCD.  Roma, 1985.  XIX - 967 or. (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, 7).
-Iñaki Deunaren Ondarruko sustraiak, Ondarroa 1985, 8-9.
-Personalidad y doctrina espiritual de Ana de San Bartolomé.  Hacia una nueva valoración, Teresianum 37 (1986) 99-127.
-Anne de Saint-Barthelemy, Autobiographie d’après l’édition critique publiée en 1981 par le Père Julián Urkiza, OCD, du manuscrit autobiographe conservé au Carmel d’Anvers.  Introduction et notes par le P.Urkiza. Traduction française par le P. Pierre Sérouet, OCD.  Gent, 1989. 211 or.
-Anna van Sint-Bartholomeus, Autobiografie, Manuskript A. (Naar de kritische uitgave door Julian Urkiza, karmeliet.  “Obras Completas de la Beata Ana de San Bartolome”, Roma 1981. Inleiding en noten door Pater Urkiza. Nederiandse bewerking en voorwoord door Paul de Bois, karmeliet). Gent, 1989, 213 or.
-Lino Akesolo, Idazlan guztiak. Larrea-Zornotza, 1989-1992. 3 tomotan, 2052 or.  Edizioaren prestatzaile: Julen Urkiza. (Karmel-Sorta, 1*, 1**, 1***).
-Santiago Onaindia, Olerki guztien bilduma. Larrea-Zornotza, 1989. 342 or. Edizioaren prestatzaile: Julen Urkiza. (Karmel-Sorta, 2).
-S. Onaindiaren euskal idazlanen bibliografia. Amorebieta-Etxano, 1989. 58 or.
-Sabin Muniategi, Olerki guztiak. Larrea-Zornotza, 1990, 1155 orr.  Edizioaren prestatzaile: Julen Urkiza. (Karmel-Sorta, 3).
-Julen Urkiza [Zuz.]. 1491 Loiolako Inazio - Joan Gurutzekoa 1591. Larrea-Zornotza, 1990, 511 or. (Karmel-Sorta, 4).
-Julen Urkiza – Luis Baraiazarra, Gurutzeko Joan donea. + 1591-1991. Artea - bizitza - gogoetak.  Larrea-Zornotza, 1990, 112 or.

-Nuevos textos autógrafos de la beata Ana de San Bartolomé, Monte Calmelo 98 (1990) 111-127,
-Ana de San Bartolomé, heredera teresiana de la fidelidad en la unidad (Esquema de la historia defidelidad teresiana ayer y hoy), Vínculo 1991, 136.zk., 39-69 or.).
-Karmeldarrak Markinan (1691-1991). Historia eta agiriak. Larrea-Zornotza, 1992, 936 or. (Karmel-Sorta, 5).
-Relaciones humanas de Ana de San Bartolomé con personalidades de diversos ambientes sociales, in: Amalio Calvo Díaz - Evelia Gómez González [Zuz.], Ana de Almendral, una voz de mujer, (Arenas de San Pedro) 1992, 34-40.
-P. Lino Akesolo Olibares (1911-1991).  La personalidad de un sabio cannelita, Monte Carmelo 100 (1992) 557-563.
-San Juan de la Cruz en los escritos de la beata Ana de San Bartolomé, in: Actas del Congreso internacional Sanjuanista.  Avila, 23-28 de Septiembre de 1991.  II.  Historia, Valladolid, 1993,437-455.
-La madre Teresa de Jesús y Ana de San Bartolomé. (Relaciones humanas y espirituates de dos santas), Monte Carmelo 101 (1993) 509-546; 102 (1994) 5-39. (Hizkuntza ezberdinetan agertu da: ingelesez, frantsesez, italiano, etab.).
-P. Juan Vicente: escritor euskérico y predicador, Monte Carmelo 102 (1994) 463-509. Lan hau liburuan bere agertu da: 15 estudios sobre el Padre Juan Vicente Zengotita, CD., Burgos, 1994, 245-291. (Estudios Monte Carmelo, 17).

  1995

  -Elizaren historia Euskal Herrian. I. Ikerlan materialak. (Euskal idazkeraren arduraduna: Luis Baraiazarra). Markina, 1995, 1450 or. (Vasconia Sacra, 1).
  -Julen Urkiza [Zuz.], Aita, Gabirel Jauregi Uribarren (1895-1945). Markina, 1995, 512 or. (Karmel-Sorta, 7).
  -Teresa Jesus Haurrarena, Idazlan guztiak. Markina-Xemein, 1996, 1223 orr. (Julen Urkiza - Andoni Olea [Zuz.]).(Karmel-Sorta, 8).
  -Julen Urkiza [Zuz.], Teresa Jesus Haurrarena (1873-1897). Markina-Xemein, 1996, 389 orr. (Karmel-Sorta, 10).
  -Teresa Jesus Haurrarena, Eskuizkribu autobiografikoak (Euskaraz-Frantsesez). Markina-Xemein, 1996, 439 orr. (Itzultzailea: Luis Baraiazarra. Zuzendaria: Julen Urkiza).

  -Una página importante de la historia de la Iglesia francesa (Comentario crítico a “Pierre de Bérulle et les Carmélites de France”), Monte Carmelo 104 (1996) 85-145.
  -Carmelitas Descalzos genoveses y la implantacón del Carmelo Teresiano en los Países Bajos, Quaderni Franzoniani 9 (1996, n.2) 705-736.
  -Beata Ana de San Bartolomé, heredera del Josefinismo teresiano, Estudios Josefinos 51 (1997, 102.zk.) 223-242.
  -Markina y Larrea en servicio de S. Teresa de Lisieux siguiendo la tradición de antepasados, Vínculo (1997,161.zk.) 24-27.
  -Escritos y documentos de Ana de Jesús, Monte Carmelo 105 (1997) 549-557.
  -Ana de San Bartolomé, heredera tersiana de la fidelidad en la unidad (Esquema de la historia de fidelidad teresiana ayer y hoy), Monte Carmelo 106 (1998) 61-108.
  -Luis Baraiazarra – Julen Urkiza, Santiago Onaindia (1909-1997). Gasteiz 1998, 24 or. (Bidegileak).
  -Centenario de S. Teresa del Niño Jesús. Actividad en lengua vasca, Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (Roma, 1999, 36.zk.) 627-636.
  -Ana de San Bartolomé, Obras completas. (Edición preparada por Julián Urkiza). Burgos, 1999, 1642 or. (Maestros espirituales cristianos, 16).
  -Marquina, promotora de la Unión de las dos Congregaciones del Carmelo [Teresiano] (1873-1875), Monte Carmelo 107 (1999, 1.zk.) 195-241.
  -Ana de San Bartolomé. Obras Completas... Burgos 1999, 1642, Monte Carmelo 107 (1999) 594-596.
  -Julen Urkiza – Luis Baraiazarra, Augustin Zubikarai (1914). Gasteiz, 1999, 24 or. (Bidegileak).
  -Aldizkari eta egunkarietako bertso eta olerkien bibliografia. Markina-Xemein, 1999, 1735 or. (Karmel-Sorta, 11).
  -Bartolome de Santa Teresa, Idazlan guztiak. Edizio kritikoa. (Julen Urkiza – Luis Baraiazarra). Bilbao, 2000, 1557 or. (Colección Euskararen Lekukoak, 20  +  Karmel-Sorta, 12).

  -Julen Urkiza - Luis Baraiazarra, Frai Bartolome Santa Teresa: Lan guztiak – Frai Bartolomé Santa Teresa: Obras completas, Euskera (2000, 3.zk.) 1315-1321.
  -Julen Urkiza, Ana de San Bartolomé, Beata, OCD (1549-1626), in: Eulogio Pacho (Dir.), Diccionario de San Juan de la Cruz, Burgos, 2000, 90-94.
  -[Julen Urkiza - Luis Baraiazarra], Karmeldarrak Markinan. Bizitza betearen izana eta etorkizuna.- Historia llena de vida y con proyección de futuro. Convento de los Carmelitas. Markina, 2001, 24 or.
  -Aita Santiago Onaindia, 1909-1996, Egan 2001-3/4, 163-178.
  -Fray Bartolomé de Sta. Teresa (1766-1835). Gran escritor vasco y teresianista, Monte Carmelo 109 (2001) 493-502.
  -Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia [Bibliografía de versos y poesías de revistas y periódicos], Markina-Xemein, 1999, 1735 pp. (Karmel Sorta, 11), Monte Carmelo 109 (2001) 199-200.
  -Marquina, “restauración misionera”. Nuevo espíritu apostólico y misional, Monte Carmelo 110 (2002) 263-342. (Actas del Coloquio Internacioal de Misiones OCD. Larrea, 14-19 enero 2002)
  -Julen Urkiza – Luis Baraiazarra, Lino Akesolo (1911-1991). Gasteiz, 2002, 24 or. (Bidegileak).
  -Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Obras completas. Bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho. Vol. I: Escritos autobiográficos y cartas. Burgos-Madrid-Vitoria, 2002, 1766 pp.

  -Nueva carta autografa de la Beata Ana de San Bartolomé, Monte Carmelo (2003) 231-237.
  -La nueva gran edición alemana de Edith Stein en 24 tomos, Monte Carmelo 111 (2003) 243-257.
  -Presentación del primer tomo de Edith Stein en castellano, Monte Carmelo 111 (2003) 259-267.
  -Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Obras completas. Bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho. Vol. IV: Escritos antropológicos y pedagógicos. Burgos-Madrid-Vitoria, 2003, 1176 pp.
  -Obras completas. Tomo I: Escritos autobiográficos y Cartas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Sancho El Sabio 13 (2003, n.18) 211-214.
  -Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa. Konstituzioak. Dekretuak. Adierazpenak. Eta Dokumentu osagarriak. Euskaraz eta latinez. Bilbao, 2003, 1500 or. (Itzultzailea: Luis Baraiazarra. Zuzendaria: Julen Urkiza: Argitaratzailea: Deustoko Unibertsitatea):
  -Nueva carta autógrafa de la beata Ana de San Bartolomé. Y otros nuevos textos del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Monte Carmelo 112 (2004) 243-259.
  -Presentación del cuarto tomo de las obras de Edith Stein en castellano, Monte Carmelo 112 (2004) 267-276.
  -Ana de San Bartolomé (1549-1626). Compañera inseparable de santa Teresa de Jesús. Breve biografía y novena. Burgos, 2004, 188 or.
  -Comienzos del Carmelo teresiano francés. Búsqueda de candidatas (1604). Burgos, 2004, 274 pp. (Estudios MC).
  -Carmelitas en Euskal Herria (Siglos XIII-XX), en: Joseba Intxausti (arg./ed.), Euskal Herriko Erlijiosoen historia. Familia eta Institutu Erlijiosoen Euskal Herriko Historiaren I. Kongresuko Aktak (Arantzazu, 2002ko Ekainaren 24/28etan), 1.t., Oñati, 2004, 405-455.
  -Edith Stein, alemaniar emakume argia, Hegats (2004, 35. zk.) 115-126.
  -Olerkari alemaniarrak euskaraz, Hegats (2004, 35. zk.) 133-140.
  -Augustin, joan zara, baina gurekin jarraitzen dozu…, Arranondo (2004, 171. zk.) 7.
  -Santa Teresa y su compañera Ana de S. Bartolomé arden en deseos por la salvación de las almas de Francia (I), La Obra Máxima 83 (2004, nº 961) 12-13.
  -Beata Ana de San Bartolomé: vocación apostólica para Francia (II), La Obra Máxima 83 (2004, nº 962) 14-15.
  -Instrumento apostólico [Beata Ana de San Bartolomé] en la recatolización de Francia (III), La Obra Máxima 83 (2004, nº 963) 22-23.
  -Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Obras completas. Bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho. Vol. V: Escritos espirituales (En el Carmelo Teresiano: 1933-1942). Burgos-Madrid-Vitoria, 2004, 963 pp.
  -Luis Baraiazarra - Julen Urkiza, Hipolito Larrakoetxea (1892-1976). Vitoria-Gasteiz, 2004, 24 or. (Bidegileak).
  -La irradiación carmelitana y apostólica en Europa (IV), La Obra Máxima 84 (2005, nº 964) 22-23.
  -Julen Urkiza – Antonio Unzueta – Ángel Fernandez de Mendiola, Provincia carmelitana de San Joaquín de Navarra. Carmelitas en Euskal Herria (Siglos XIII-XX). Vitoria-Gasteiz, 2005, 1012 pp.
  -Beata Ana de San Bartolomé, Pensamientos y vivencias (Llamaradas de luz y amor). Por Julen Urkiza, OCD (con la colaboración de Sonia Rivas y Belén Yuste), Madrid, 2005, 96 pp.

  -San José en la vida y obra de Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz), Estudios Josefinos 59 (2005, nº 117) 75-113.
  -Edith Stein, hija de una familia alemana judía, Monte Carmelo 113 (2005) 293-340.
  -Karmel. Katalogoa, Markina, 2005, 48 or.
  -Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Obras completas. Bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho. Vol. II: Escritos filosóficos (Etapa fenomenológica: 1915-1920). Burgos-Madrid-Vitoria, 2005, 949 pp

  -Beata Ana de San Bartolomé, mística española en servicio espiritual de Alemania (siglo XVII), Revista Española de Teología 66 (2006) 59-97.
  -Ana de San Bartolomé e Isabel Clara Eugenia. Dos mujeres dirigentes de la vida social y religiosa en Flandes (Entre treguas y guerras buscando la paz), Monte Carmelo 114 (2006) 319-380.
  -Gran documentación de la “Restauración” de la Orden en España (1867-1882), en: Vinculo (diciembre 2006) 6-7.
  -Nota sobre la relación de Edith Stein con la mística carmelita Ana de San Bartolomé, en: Gerardo del Pozo Abejón (ed.), Edith Stein y los místicos españoles (M colectanea matritensia 2), Madrid, 2006, 163-171
  -Presentación de los tomos segundo y quinto de las Obras Completas de Edith Stein en castellano, Monte Carmelo 115 (2007) 217-225
  -Una biografía de la Beata Ana de San Bartolomé, Monte Carmelo 115 (2007) 227-230
  -Reimplantación del Carmelo Teresiano masculino en España. Documentación y correspondencia epistolar de los fundadores (1867-1882). Tomo I: Comienzos en Marquina. Bajo la amenaza de nuesvas expulsiones (1867-1870), Roma, 2007, 1091 pp. (MHCT, 24)
  -Reimplantación del Carmelo Teresiano masculino en España. Documentación y correspondencia epistolar de los fundadores (1867-1882). Tomo II: Hacia la unión de toda la Orden (1871-1876), Roma, 2007, 951 pp. (MHCT, 25)
  -Reimplantación del Carmelo Teresiano masculino en España. Documentación y correspondencia epistolar de los fundadores (1867-1882). Tomo III: La primera expansión (1876-1882). Primera parte, Roma, 2007, 747 pp. (MHCT, 26)
  -Documentación y correspondencia epistolar de los fundadores (1867-1882). Tomo IV: La primera expansión (1876-1882). Segunda parte, Roma, 2007, 739 pp. (MHCT, 27).

  -Beata Ana de San Bartolomé y la Regla del Carmelo. (En el 8º centenario de la Regla), Monte Carmelo 115 (2007, nº 2) 67-85.
  -Beata Ana de San Bartolomé. Fundadora y Priora del Carmelo de Pontoise. (En el 4º centenario), Monte Carmelo 115 (2007, nº 2) 137-171.
  -Markinako Karmengo jaiak eta Karmeldarrak, in: Karmen jaiak. Markina-Xemein, 2007, p. 3.
  -Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), Obras completas. Bajo la dirección de Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho. Vol. III: Escritos filosóficos (Etapa de pensamiento cristiano: 1921-1936). Burgos-Madrid-Vitoria, 2007, 1229 pp.
  -Beata Ana de San Bartolomé. Compañera inseparable de Santa Teresa y fundadora, El pan de los pobres 112 (2007, n. 1.257) 13-15.
  -Beata Ana de San Bartolomé con el Pa de los Pobres, El pan de los pobres 112 (2007, n. 1.250) 15-17.
  -La provincia carmelitana de “San Joaquín de Navarra” durante el decenio de los años 30 (Religión y Política), in: Javier Dronda Martínez - Emilio Majuelo Gil (ed.), Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), Pamplona, 2007, pp. 297-364.
  -Soldados españoles de Flandes y sus mujeres bajo el amparo espiritual y solidario de Ana de S. Bartolomé, Monte Carmelo 116 (2008) 165-202.
  -Presentación del tomo tercero de las Obras Completas de Edith Stein en castellano, Monte Carmelo 116 (2008) 215-219.
  -Karmel (Karmengo Argia, Karmengo Amaren egutegia, Karmel). Bibliografia osoa (1931-2007), Karmel 2008-2, 1-338.
  -La “libertad de confesores”, una de las claves para el entendimiento de la madre Teresa y de su herencia (en testimonios y vida de Ana de San Bartolomé), in: Dámaso Zuazua (ed.), Historiografía del Carmelo Teresiano. Storiografía del Carmelo Teresiano. Actas del Simposio Internacional OCD. Atti del Simposio Internazionale OCD. Roma 2-5 / 01 / 2009, Roma 2009, 441-484 (IHT, Studia, 11).
  -Augustin Zubikarai, Bigarren errepublika denboraaldiko idazlanak (1931-1937) eta Ondarroa. Egunkari eta aldizkarietako idazlanak. Edizioaren prestatzailea: Julen Urkiza, Ondarroa, 2009, 198 or.