Arostegi Ganboa, Luis

Arostegi Ganboa, Luis

Maiatzaren 2an, eguerdi aurrean, bigarren hautaketan, Luis Arostegi aukeratu zuen Karmeldar Teresiarren Kapitulu Jeneralak Ordenako Nagusi edo Aita Jeneral

Luis Arostegi Ganboa Gatikan (Bizkaian) jaio zen 1939ko urtarrilaren 21ean, ia mila biztanleko herria; nekazaritza, abeltzaintza eta industria txikia dituen herria da.

1950etik 1955era batxilerreko ikasketak egin zituen Zornotzako eta Alesbesko (Nafarroan) karmeldarren ikastetxeetan. Larreako nobiziatuan sartu zen 1955ean, hurrengo urteko uztailaren 21ean profesa eginik.

Markinako Karmenen urtebete egin ondoren (1956-1957), Gasteizera aldatu zen filosofiako ikasketak egitera (1957-1960); eta teologiakoak Erromako Karmeldarren teologiako fakultatean, Teresianum-en, egin zituen (1960-1965), lizenziatura tituluaz jabetuz. Erroman hartu zuen apaizgintzako sakramentua 1964ko apirilaren 5ean.

1965ean Panamako komentura bidalia izan zean: irailaren 27an heldu zen Kolonbiara, eta hilabete eta erdi egin zituen, egun gehienak Bogotan; hemendik abenduaren 11n Dallas-era (USA) joan zen, eta hango mexikar etorkinen parrokian lagundu zuen 1966ko apirilaren erdira arte; ingelesa ikasten ahalegindu zen. Apirilean Panamara heldu zen; hemen unibertsitate katolikoan hiru seihilabetekotan irakatsi zituen Erlijioen historia eta teologia. 1967ko apirilean Dallas-era itzuli zen.

1967ko udazkenean Milango Jesusen Bihotzaren Unibertsitatean filosofiako fakultatean ikasketa bereziak egiten jarraitu zuen. Filosofiako tesia egiten ziharduela, Vienatik hurbil dagoan herritxo batean (Wolkersdorf) bizi izan zen, 1969ko abendua zen; zaharren etxeko kapilau zeregina eukan; denpora hori oso ondo etorri zitzaion aleman ikasteko. 1970eko urrian itzuli zen Milanera, tesia amaitzeko; eta 1971ko azaroaren 17an defendatu zuen bere tesia: “Bietrich Bonhoeffer: l’etica cristiana como critica di ogni etica”, filosofiako doktoregoa lortuz. Hizkuntzak ikasten jarraitu zuen: 1972an urtarriletik urrira arte Monacoko (Monte Carlo) karmeldarren komentutxoan bizi izan zen.

Gero, 1973an, Iruñera bidali zuten Nagusiek, hemengo karmeldarren heziketa-taldeko partaide eta Erlijioen filosofiako irakasle izateko.

1975ean Zornotzako Karmeldarren ikastetxeko nagusi izendatu zuten eta sei urte egin zituen kargu horretan. 1981ean Probitziako aholkulari aukeratua izan zen, eta kargu honetan ere sei urte eman zituen.

Euskal Herriko Probintzian hiru bider Probintzial aukeratua izan zen: 1987-1990, 1990-1993, 1996-1999. Kargu horretan, Probintzia hain zabala izanik, erantzukizun handia izan du eta hainbat bidaia egin beharra ere bai; Afrika eta Hego AMerika bisitatu ditu.

Azkenean, Jeneral aukeratua izan denean, Larrean (Zornotzan) zegoen hango Espiritaualitate-etxeko zuzendari (1999-2003); horrez gainera, urte hauetan, Euskaldun Probintziako moja Karmeldarren aholkularia izan da, Erromatik izendatua.

Bibliografia

-, Aberri-eguna aldatu?, Karmel 1979-1, 17-20.

---, Agur Paulo VI, Karmel 1978-3, 25-31.

---, Amnistia ta Alkar-bakea, Karmel 1977-2, 38-44.

---, Arbaso onai, Karmel 1978-1, 77 (olerkiak).

---, Askapen Teologia (Fede-dotrinarako Kongregazinoak emondako irakaspen bi dirala-ta, Karmel 1986-3, 67-75.

---, Bakearen arazoa Euskalerrian, Karmel 2001-1, 91-98.

---, Bernardo Arostegi Iturain (1902-1996), Karmel 1997-1, 111. (Olerkia).

---, Bizkai’ko mendietan, Karmel 1978-4, 79 (o1erkia).

---, Ebanjelizatze barria, bai eta kristau barria be, Karmel 1995-4, 22-35.

---, El Libro Negro del Euskara (Jose Basterretxea «Oskillaso», Bilbao 1984), Karmel 1985-2,67-73.

---, Eliz gertaera bateri buruz gogoketa, Karmel 1980-1, 23-27.

---, Eliza, Eliza izan daitela, Karmel 1974-4, 32-35.

---, Elizaren jokabidea euskalerrin. Leenengo oar batzuk, Karmel 1974-3, 32-35.

---, Erri-bidea, Karmel 1985-1, 3-4.

---, Erri-euskereari buruzko filosofia, Karmel 1979-4, 43-46.

---, ETA arazoa, Karmel 1976-2, 37-40.

---, Eukaristia, bere burua emoten dauen Jaunaren sakramentua, Karmel 2002-4, 87-93.

---, Eukaristia, Kristoren pazkoaren sakramentua (II), Karmel 2002-3, 68-74.

---, Euskaldun fededun, Karmel 1976-1, 36-39.

---, Euskalerriko Eliza, Karmel 1975-2, 29-33.

---, Euskalerriko Eliza:: Batzar baten ondoko pentzaketak, Karmel 1975-3, 30-33.

---, Euskarazko irakaskuntza Bizkaian: arazoak eta zenbait proposamen, Karmel 1985-3,95-100.

---, Euskaristia, erreiñuaren sakramentua, Karmel 2002-2, 69-76.

---, Euzkadi y el Vaticano, Karmel 1976-3/4, 31-35.

---, Ez erria fedearen ordez, Karmel 1978-1, 26-29.

---, “Fedea gaur egun transmititzea”, Karmel 2001-4, 72-81.

---, Gaurko gizonaren jarrera Jainkoaren aurrean, Karmel 1999-3, 90-97.

---, Gerard Manley Hopkins (1844-1889), Karmel 1996-1, 33-49.

---, «Gizona egiazko aurpegi billa», Karmel 1987-2, 76-82.

---, «Gizonaren bizia aldezten dogu, bakea eraikitzeko», Karmel 1978-4, 27-30.

---, Gizartea ta izkuntza, Karmel 1985-4, 81-84.

---, Gotzain eskutitz bat dala eta, Karmel 2003-1, 96-104.

---, Inkulturapena (Oar batzuk), Karmel 1987-1, 70-76.

---, Itxaropen oiñarritua: espirituaren bizikizuna, Karmel 2000-2, 101-108.

---, Jainko bizikizunak gure gizartean, Karmel 2000-3, 77-86.

---, Jaungoikoa eta lagi-zarra, Karmel 1977-4, 21-24.

---, Jaungoikoa Ortuella’n, Karmel 1980-4, 39-43.

---, Jesukristoren, Jainkoagan siñestea gaurregun, Karmel 1986-2, 70-76.

---, Jesusen Jainko-bizikizuna, Karmel 1999-4, 89-97.

---, Juan Paulo I il da, Karmel 1978-3, 42.

---, Kaiñabera arrakaldurik ez ausi, amatau-aiñiko metxarik ez amatau (I), Karmel 1979-2, 21-24.

---, Kaiñabera arrakaldurik ez ausi, amatau-aiñiko metxank ez amatau (II), Karmel 1979-4, 35-38.

---, Karl Rahner (Omenez), Karmel 1984-3/4, 13-25.

---, Kristau fedea mende barriaren atarian, Karmel 2000-1, 95-105.

---, Kristau fedearen egoerea gaur, Karmel 1986-4, 83-89.

---, Kristo bai, Eliza ez?, Karmel 1978-2, 25-28.

---, Laiko-sensibilitatea. Ebanjelizatzea ta espiritualitatea, Karmel 1996-2, 42-56.

---, Lamiñak, Karmel 1979-1, 83-84.

---, Lino Akesolo, Karmel 1989-3, 15-25.

---, Maria Birjiñaren amatasuna, Karmel 1988-2, 57-62.

---, Maria gaurko kristau bizitzan, Karmel 2001-2, 52-59.

---, “Millurteko barria astean”, Karmel 2002-1, 84-95.

---, Nondik asi, Karmel 1977-1, 16-20.

---, Politika ta fedea, Karmel 1977-3, 25-29.

---, Sinismenaren betebearra gaur egun indartuen diren baloreen artean (Eskema edatua), Karmel 1994-2, 31-44.

---, Tolerantzia, Karmel 2000-4, 56-64.

---, Vaticano Konzilio II'garrena, 20 urte geroago, Karmel 1986-1, 62-68.

---, Zer diñosku azken-azkenean Ávila’ko Teresa deunak?, Karmel 1983-1, 25-30.

Ik. ARVERS, Félix, Mon âme a son secret..., Karmel 1994-3, 112 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. BAUDELAIRE, Charles, Sois sage, ô ma douleur..., Karmel 1994-3, 111 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. HÉRÉDIA, José Maria de, A travers les halliers..., Karmel 1994-3, 102-103 (o1erkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. LUCIANI, Albino, Juan Paulo I’ren lenengo Angelus” itzalditxua, Karmel 1978-3, 41. Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. MALLARMÉ, Stéphanne, Le printemps maladif.., Karmel 1994-3, 110 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. MOHR, Josef, Gau isila (Stille Nacht), Karmel 2002-4, 126-127 (Itzult.: Luis Arostegi) (Olerkia).

Ik. NERVAL, Gerard de, Il a vécu tantôt gai..., Karmel 1994-3, 109 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. PERGAUD, Louis, Sous les doigts imposés..., Karmel 1994-3, 104-105 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. RAHNER, Karl, Espirituaren bizikizuna, Karmel 1989-1, 91-95. Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik. RÉGNIER, Henri de, Si le temps à jamais..., Karmel 1994-3, 108 (olerkia). Euskaratzailea: Arostegi Ganboa, Luis.

Ik.: VERLAINE, Paul, Donne ta main..., Karmel 1994-3, 106-107 (olerkia). Euskaratzailea:


Karmel aldizkaritik kanpo argitaratutako idazlanak:

A. Liburuak eta liburuen sarrerak.

- Liburuen artean aipatzekoa da beraren filosofiako doktore-tesia: “Bietrich Bonhoeffer: l’etica cristiana como critica di ogni etica” (1971, argitaratu gabe dago).

- Pare bat urte lehenago, beraren gaztelaniazko olerkiak argiratu ziren: Poesías inacabadas – Amaitu bako poemak. Bilbao, 1969, 97 p. (Euskarazko itzulpena: A. Onaindia).

- Beste obra bat zuzendu eta argitaratu eban: Joan Kurutzekoa, Idazlan autatuak, Vitoria, 1992, 360 or.;

- Olerkari baten liburu bat argitaratu zuen, berak sarrera eginez: Balendin Aurre-Apraiz, Egunen bidean, Larrea-Zornotza, 1994, 416 or. (Karmel Sorta 7).

Beste hiru libururi sarrera jarri zien:

Lauaxeta’ren poesi-gunetarantz, in : Estepan Urkiaga (Lauaxeta), Olerkiak, Bilbao 1974, 19-38 or.

- Sabin Muniategi: bizitza eta olerkiak, in: Sabin Muniategi, Olerki guztiak. Larrea-Zornotza, 1990. Edizioaren prestatzaile: Julen Urkiza. (Karmel-Sorta, 3), 43-77 or.

- Lino Akesolo: gizona eta lana, in Lino Akesolo, Idazlan guztiak. 1.t., Larrea-Zornotza, 1989. Edizioaren prestatzaile: Julen Urkiza. (Karmel-Sorta, 1*) XXI-XXXVI or.

B. Artikuluak:
Euskaraz:

Olerti:

Luis Arostegi, Pazkoa Austria’n, Olerti (1980) 26-28. (Olerkia).

– , Garbiak, Olerti (1980) 28. (Olerkia).

– , Agur, Olerti (1980) 29. (Olerkia).

– , Joanak, Olerti (1980) 29-30. (Olerkia).

John Henri Newman, Odei abea, Olerti (1981) 33-34. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

Luis Arostegi, Hermana Filomena’ren lorea, Olerti (1982) 46. (Olerkia).

Thomas Merton, Neure anaiarentzat: Gerra ekintzan galdutzat emona, 1943, Olerti (1982) 82-83. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Otoitz-era bi, Olerti (1982) 83-84. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Espetxe bat bear da andrentzat, Olerti (1982) 84-86. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

Luis Arostegi, Gabon eguna, Olerti (1983) 167. (Olerkia).

Thomas Merton, Ludi deunari otoi-deia, Olerti (1983) 229. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Iñorentzat ez dan abestia, Olerti (1983) 230. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Euria zan..., Olerti (1983) 231. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Izangoaren gaua, Olerti (1983) 232. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

Eugeni A. Evtuchenko, Neure ama, Olerti (1983) 233-234 (Itzult.: Luis Arostegi) (Olerkia).

Luis Arostegi, Joan Iñazio Goikoetxea “Gaztelu”ren olerkiak, Olerti (1983) 301-311.

– , Aldiaren nekea, Olerti (1985-86) 225. (Olerkia).

– , Askatasun unea, Olerti (1985-86) 226. (Olerkia).

– , Urtarrilla, Olerti (1985-86) 227. (Olerkia).

Thomas Merton, Cobre’ko Andra Mariari abestia, Olerti (1985-86) 285. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Naigabea, Olerti (1985-86) 286. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Arrotza, Olerti (1985-86) 287-288. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Abestia: billa ba’zabiltz..., Olerti (1985-86) 289. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

– , Geldiro geldiro..., Olerti (1985-86) 290. (Itzult.: Luis Arostegi). (Olerkia).

Luis Arostegi, Sabin Muniategi’ren olerkiak, Olerti (1985-86) 342-363.

ZER:

Luis Arostegi, Agur, Zer (1981,39.zk.) 9. (Olerkia).

– , Garbiak, Zer (1981,39.zk.) 9. (Olerkia).

– , Joanak, Zer (1981,39.zk.) 9. (Olerkia).

Erdaraz:

Revista de Espiritualidad

Luis Arostegi, Volver a la oración, Revista de Espiritualidad 30 (1971) 057-064

– , Vida terrenal del cristiano en clave teologal, Revista de Espiritualidad 34 (1975) 475-486.

– , La Gloria de la Cruz en E. Przywara, Revista de Espiritualidad 35 (1976) 275-300

– , Dietrich Bonhoeffer: la fe cristiana en el mundo mayor de edad, Revista de Espiritualidad 38 (1979) 263-294

– , Los santos ante la modernidad, Revista de Espiritualidad 39 (1980) 191-213

– , Palabra de Dios e institución, Revista de Espiritualidad 41 (1982) 293-315

– , El Carmelo como símbolo teológico en Erich Przywara, Revista de Espiritualidad 41 (1982) 613-634

– , Pensamiento del amor cristiano, Revista de Espiritualidad 44 (1985) 387-411

– , Se puede dialogar con Dios?, Revista de Espiritualidad 48 (1989) 179-195

– , La palabra filosófica de las religiones, Revista de Espiritualidad 53 (1994) 233-253

– , Teresa de Lisieux en la conciencia moderna, Revista de Espiritualidad 55 (1996) 171-203

– , La vida religiosa del futuro. Perspectiva teológica, Revista de Espiritualidad 57 (1998) 637-668

– , El misterio de Dios en Teresa de Lisieux, Revista de Espiritualidad 58 (1999) 225-253

– , Santa Teresa de Jesús, testimonio teológico, Revista de Espiritualidad 61 (2002) 201-229

Monte Carmelo

Luis Arostegi, Historia y vida. Nuestro riesgo presente, Monte Carmelo 76 (1968) 191-212.

– , Humanismo del P. Juan Vicente, Monte Carmelo 102 (1994) 433-462.

– , La misión en el diálogo interreligioso, Monte Carmelo 110 (2002) 519-554.

Vida espiritual (Bogotá) 1970

Luis Arostegi, Interpretación Teológica de la reforma de vida. Vida espiritual 29 (1970) 111ss.

Vínculo

Luis Arostegi, Nota acerca de las constituciones para los 92 monasterios (8 diciembre 1990), Vínculo (1991, nº 137) 10-13.

– , Informe del P. Provincial. Al Capítulo Provincial 1990 sobre el estado general de la Provincia, Vínculo (1990, nº 132) 2-12. (Apareció también en el BOPSJN, 1991, nº 99).

BOPSJN (Boletín Oficial de la Provincia de S. Joaquín de Navarra de Carmelitas Descalzos)

Luis Arostegi, P. Plácido de la Sagrada Familia (Luis Astobiza Berrojalbiz) (1903-1982), BOPSJN (1982, nº 92) 110-114.

– , [El Provincial a los religiosos de la Provincia], BOPSJN (1989, nº 98) 77-84.

– , [Carta del P. Provincial a los Carmelitas de Chile], BOPSJN (1989, nº 98) 127-128

– , [Carta del P. Provincial a los Hermanos de Guatemala-Perú], BOPSJN (1989, nº 98) 152-154.

– , [Carta del Provincial de Navarra al R. P. Felipe Sáinz de Baranta, Prepósito General y Definidor General], BOPSJN (1989, nº 98) 178-179.

– , [Carta de N. P. Provincial a los misioneros de Tumaco], BOPSJN (1989, nº 98) 181-183.

– , [25 años de la llegada de los Carmelitas de la Provincia de Navarra a la misión de Malawi: reseña del P. Luis Arostegui, Provincial], BOPSJN (1989, nº 98) 193-197.

– , [Informe del P. Provincial, Luis Arostegui, al Capítulo Provincial 1990 sobre el estado general de la Provincia], BOPSJN (1991, nº 99) 21-36.

– , [Cartas del Provincial], BOPSJN (1993, nº 101) 75-92.

– , [Informe del P. Provincial, Luis Arostegui], BOPSJN (1994, nº 102) 12-24.

– , [Convocatoria del Capítulo Provincial], BOPSJN (1999, nº 106) 107.

– , A los Hermanos de los vicariatos de Chile y del Perú tras la visita pastoral, BOPSJN (1999, nº 106) 111-116.

– , [Informe del Provincial], BOPSJN (2002, nº 108) 81-96.

La Obra Máxima

Luis Arostegi, Descubrir el rostro de Jesús, La Obra Máxima (1974, marzo) 10-11.

– ,¿Pero qué le trae Jesús al hombre?, La Obra Máxima (1974, julio) 10-11.

– , “Tanto ha amado Dios al mundo”, La Obra Máxima (1974, diciembre) 10-11.