Hasiera | Zer garen | Kontaktua | Harpidetza | Loturak

 Karmel.

Euskal Aldizkaria

Liburuak

­­

Karmel aldizkariaren inguruan edo ta Karmel aldizkariaren idazleen lanak agertu dira sorta berezietan, eta sorta orietatik kanpo: Karmel Sorta, Vasconia Sacra, Karmel lekukoak, baita hiztegiak, eta erdarazko liburu batzuk ere...
Karmel Sorta

Sorta honetan idazle batzuen lanak agertzen dira: Frai Bartolome, Lino Akesolo, Santiago Onaindia, Gabirel Jauregi, Sabin Muniategi, Aurre Apraiz, Julen Urkiza, Teresa Lisieux-ko, etab. Euskara eta euskal literaturako lan ingeresgarriak. 14 liburu dira.
I. Euskera – Literatura – Kritika

   - Euskera eta gramatikaren inguruan
   - Euskal idazleak
   - Euskal literaturaren inguruan

II. Euskera eta biblia
III. Euskal test­odun idazlanak
IV. Kondaira eta biografi-artikulu eta oarrak
V. Ilburuen barri-emoteak
VI. Bertso eta olerkiak
VII. Kronista
KS-2:
S. Onaindia, Olerki guztien bilduma.
Larrea-Zornotza 1989.

342 or.
(8 €) (guaflexean 9 €).

Goiznabar:
1929-1935
1936-1949
1941-1945
1946-1950

Eguerdi:
1951-1970

Illunabar:
1971-1988

Nere baserria
(Euskal poema)
   Udabarri
   Udaldia
   Udazken
   NeguaKS-3:
S. Muniategi, Olerki guztiak.
Larrea-Zornotza 1990. 1.155 or.
(36 €).

I. 1933-1937 (1945): Guerra aurreko euskal-olerki
bizkundearen partaide


    1. “Biotzeko lorara” (1933-1934)
    2. Egunkarietako olerkaria eta “Goiz-Aize” librurua (1935-1937)
    3. Gerrate ondoko olerki bakarrak (1937-1945)

II. 1962-1970: Olerti, (Zerukoa Argia), “Bidean gora”
III. 1971-1990: Olerki-lan ugaria sariketa eta aldizkarietan

KS-4:
J. Urkiza [Zuz..], 1491
Loiolako Inazio - Joan Gurutzekoa 1591.
Larrea-Zornotza 1990. 511 or.
(15 €).

I. Bi gizon bikain euren garaian
II. Haien bizitza eta idazlanen oihartzuna atzo eta gaur
III. Euskal Herriari eta honen kulturari begira

KS-5:
J. Urkiza,
Karmeldarrak Markinan (1691-1991).
Historia eta agiriak.
Larrea-Zornotza 1992. 936 or.
(33 €).

­ I. Markinako Karmengo etxearen fundazioa
II. Une historiko batzu komunitatearen bizitzan
III. Jabetzaren historia: Komentua, eliza eta ortua
IV. Karmengo komentuko bizitza: Iharduera eta eragina
V. Prioreak eta hildakoak. Lea-Artibai eskualdeko karmeldarrak historian zehar
VI. Kronología

KS-6:
B. Aurre-Apraiz, Egunen bidean.
Larrea-Zornotza 1994. 416 or.
(16 €)
Gogo zelaietan (1939-1958)
Erriminña (1958-1964)
Ekaitza (1958-1964)
Lauaxetaren sei aldi (1977)
Laien alditik tratoreen aldira (1988)
KS-7:
J. Urkiza [Zuz.],
Aita Gabirel Jauregi Uribarren (1895-1945). Markina 1995. 512 or.
(16 €)

I. Bizitza eta garaia
II. Idazlanak
III. Beraren herria: Aramaio

KS-8:
Teresa Jesus Haurrarena,
Idazlan guztiak.
Markina-Xemein 1996. 1.223 or.
(29 €)

Eskuizkribu autobiografikoak
Gutunak
Olerkiak
Deboziozko solas-antzerkiak
Otoitzak
Azken Elkarrizketak
Bestelako idazkiak

KS-9:
J. Urkiza [Zuz.],
Teresa Jesus Haurrarena (1873-1897). Markina-Xemein 1996. 389 or.
(15 €)

I. Teresa Lisieux-koaren garaia
II. Teresa bere Idazlanetan: bizitza, mezua eta oihartzuna
III. Bere pertsonaren eta idazlanen solasaldi batzuk
IV. Teresa Lisieux-koa eta euskal mundua

KS-10:
Fr. Zuzaeta – Fr. Arakistain, Idazlanak.
Markina-Xemein 1997.
333 or.
(16 €)
KS-11:

J. Urkiza,
Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia.
Markina-Xemein 1999.
1.740 or.


Idazlez idazle
Aldizkariz aldizkari

KS-12:

Fr. Bartolomé Santa Teresa, Idazlan Guztiak.
(Edizio kritikoa: J. Urkiza – L. Baraiazarrra).
Bilbao, 2000, 1.558 or.
(25 €)

­

Sarrera orokorra
Testuak:
­Euscal-errijetaco olgueeta
Jangoicuaren legueco...
Jangoicuaren amar aguindubeetako lelengo bosteen icasiquizunac
Jangoicuaren amar aguindubeetako azqueneco bosteen icasiquizunac
Eleisaco zazpi sacramentuben icasiquizunac
Serboiac
Erderazko testuakVasconia Sacra

Sorta honetan liburu handi bat bakarrik argitaratua izan da: Elizaren Historia Euskal Herrian. I. Ikerlan materialak. Euskal Herriko Elizaren historia egiteko lehenengo saioaren hasiera dugu hau. Ez izenez soilik, egitez ere Euskal Herria oso-osorik hartzen du. Beharbada, frantsesari eta gaztelaniari aurrea hartu dien euskarazko neurri handi samarreko histori lan bakarrenetako bat izango da.
VS-1:

J. Urkiza, Elizaren Historia Euskal Herrian. I. Ikerlan materialak.
(Euskal idazketaren arduraduna: Luis Baraiazarra). Markina, 1995, 1.459 or.
(42 €)

I. Bibliografia
II. Historia eta historiografia bidean
A. Artxibo eta ikertzaileak
B. Euskal Herriko Elizaren historiari dagozkion gaiak eta haren material historiko bibliografikoa
III. Dokumentuen zerrenda (Katalogoa)
Karmel lekukoak

Karmeldar Ordenari dagokion gaiak dira, batez ere pertsona gogoangarriak, Euskal Herrikoak eta beste naziotakoak. 4 liburu atara dira.

KL-1:

Teresa Jesus Haurrarena,
Euskuizkribu autobiografikoak (euskaraz-Frantsesez).
Markina-Xemein, 1996, 439 or.
(10 €)
KL-2:
Karmeldar Teresiarren Ordenako Orduen Liturgia.
Markina-Xemein, 1998, 342 or.
(8 €)
KL-3:

Aita Beobide, Joan Bizente Zengotita-Bengoa. Misiolari eta apostolu handi baten bizitza eta lanak.
Markina-Xemein, 1998, 323 or.
(7 €)
KL-4:
Aita Beobide,
Aita Aureliano Landeta Azkueta. Misiolariaren bizitza (1887-1963).
Markina-Xemein, 2000,
286 or.
(7 €)Beste Liburuak

Liburu sorta batzuk (Karmel Sorta, Vasconia Sacra, Karmel Lekukoak) aparte Karmel inguruan beste euskarazko liburuak ere agertzen dira, euren artian Vatikanoko II. Kontxilio Ekumenikoa; besteak txikiak dira, hau da, dibulgazioko argitalpenak.

Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa. Konstituzioak. Dekretuak. Adierazpenak. Eta Dokumentu osagarriak. Euskaraz eta latinez. Bilbao, 2003, 1500 or., 21,5 x 14 zm. (Itzultzailea: Luis Baraiazarra. Zuzendaria: Julen Urkiza: Argitaratzailea: Deustoko Unibertsitatea).
Julen Urkiza,
S. Onaindiaren euskal idazlanen bibliografia.
Amorebieta-Etxano, 1989. 58 or. (20,5 x 15 zm)
Julen Urkiza – Luis Baraiazarra,
Gurutzeko Joan donea. + 1591-1991.
Artea - bizitza - gogoetak.
Larrea-Zornotza, 1990, 112 or.
(22 x 16 zm)
[Julen Urkiza Luis Baraiazarra],
Karmeldarrak Markinan. Bizitza betearen izana eta etorkizuna.- Historia llena
de vida y con proyección de futuro.
Convento de los Carmelitas.
Markina, 2001, 24 or.
(21 x 10,5 zm)
Luis Baraiazarra – Julen Urkiza,
Santiago Onaindia (1909-1997)
.
Gasteiz 1998, 24 or. (Bidegileak).

Julen Urkiza – Luis Baraiazarra,
Augustin Zubikarai (1914)
.
Gasteiz, 1999, 24 or. (Bidegileak).

Julen Urkiza – Luis Baraiazarra,
Lino Akesolo (1911-1991)
.
Gasteiz, 2002, 24 or. (Bidegileak).

Luis Baraiazarra – Julen Urkiza,
Hipolito Larrakoetxea (1892-1976).
Vitoria-Gasteiz, 2004, 24 or. (Bidegileak). ­
­

©2008 Karmel | Web Diseinua eta Garapena: eSOFT. Technologies & Consulting | Irisgarritasuna | XHTML | CSS2