Etxebarria Lejarraga, Jose Mari

Etxebarria Lejarraga, Jose Mari

Bibliografia

· AZPIRI MARKUERKIAGA, Begoña, Basarriren bertso batzuk, Karmel 1980-3, 75-80 (bertsoak).
· ETXEBARRIA LEJARRAGA, Jose Mari, Atzerriko atlas linguistikoak, Karmel 1984-3/4, 6-12.
· Bankako bertso paperak, Karmel 1992-3, 106.
· Bertso paperak 3, Karmel 1994-2, 99-100.
· Bertso paperak, Karmel 1992-3, 90-91.
· Bertsolaritza ta bertso batzuk, Karmel 1971-2, 61-62.
· Bigarren bertso paperak, Karmel 1993-4, 93-94.
· «El Codigo da Vinci» liburuaren ipuinak, Karmel 2005-2, 111-125.
· Euskal hiztegietarako ondakin batzuk, Karmel 1985-4, 17-24.
· Euskal hiztegietarako ondakin batzuk (II), Karmel 1986-1, 30-36.
· Euskalerriko Abadeen IIIgarren Asanblada, Karmel 1977-1, 31-37.
· Euskera mintzatuaren inguruan, Karmel 1985-2, 39-45.
· Euskeraren Oinarrizko Hiztegia, Karmel 1986-3, 51-57.
· Euskeraren plangintza baterako ametsak, Karmel 1982-1, 15-19.
· Gotzainak eta auteskundeak, Karmel 1977-2, 51-53.
· Irakaskintza ta E1iza, Karmel 1977-4, 25-27.
· Izkuntzen plangintzen klasifikapenerako alegin bat, Karmel 1981-3, 51-56,
· Jon Bilbaoren Eusko Bibliographia liburuari eranskin batzuk, Karmel 2005-4, 26-46.
· Kontratuen zuzentasuna errien artean, Karmel 1968-1, 45-47.
· Madariaga eta Sánchez Albornoz, Karmel 1976-2, 31-33.
· ‘Mugarra begiraria’ poema Euskal Herrian argiaratuta, Karmel 2007-2, 59-89.
· Tene Mujikaren ‘sukalde-iztegia’, Karmel 1998-4, 17-37.
· Zornotzako toponimiari buruz hipotesi batzuk, Karmel 2007-3, 16-29.